header_image
Resultats de la cerca

Comunitats

Administracions i Finques BORRELL, és una empresa que gestiona immobles horitzontals amb experiència en el sector des de l’any 1983. El servei d’administració de comunitats basa la seva tasca en un control econòmic i administratiu del pressupost rigorós, una gestió del manteniment de la finca eficaç i un equip de professionals experimentat.

Administració en general

El servei d’administració té com a objectiu principal satisfer les necessitats de totes les comunitats de propietaris que pretenen assolir un alt nivell de control econòmic i administratiu, combinat amb una eficaç gestió correctiva de les seves obres i reparacions i l’assessorament per part d’un equip experimentat de professionals sobre tots aquells assumptes puntuals que es puguin presentar.

  • Cobrament de rebuts mensuals, trimestrals, semestrals, anuals i vesses
  • Supervisió i pagament dels subministraments i abonaments de manteniment dels Elements comunitaris
  • Pagament de factures de despeses imprevistes
  • Reparacions i obres, prèviament conformades pel president de la Comunitat
  • Presentació d’Estat de Comptes Anual i publicació web d’Informe Mensual
  • Convocatòria, celebració i acta d’una Junta Ordinària Anual. Actuació com a secretari.
  • Execució i seguiment dels acords
  • Atenció telefònica i personal de consultes i assessoraments
  • Tractament i seguiment d’incidències, sinistres, reparacions i obres
  • Tractament de la morositat

D’altra banda oferim, Servei d’Assessorament jurídic, fiscal i laboral, per gestions de tot tipus relatives a l’immoble, coordinant, si arriba a ser necessari, les preceptives actuacions judicials o extrajudicials, amb l’advocat designat per la Comunitat, així com, la presentació de pressupostos de tot tipus d’industrials per a obres i instal·lacions que la Comunitat vulgui efectuar.

A més, realitzem totes les gestions pertinents per al correcte funcionament de zones esportives i enjardinades: contractació de professionals de manteniment, supervisió del compliment de la normativa vigent, contractació de subministraments, etc.

thumb

Edificis, trasters i aparcaments

L'empresa disposa d'un ampli equip al servei d'administració de comunitats, que portarà a terme un control econòmic precís dels pressupostos de la comunitat de veïns, vetllarà pel manteniment de la finca i assessorarà els propietaris en l'àmbit administratiu, fiscal i jurídic.

thumb

Obra nova

L'empresa gestiona la constitució de comunitats de propietaris en promocions d'obra nova o en comunitats en què s'ha produït una rehabilitació integral de l'edifici. L’empresa, per tant, gestionarà la posada en funcionament de les comunitats de propietaris en edificis de nova construcció.

thumb

Mancomunitats

Es disposa d'un equip de professionals expert en l'administració de mancomunitats, a les que ofereix atenció en el compliment de la normativa i la legislació vigent, així com atenció en la gestió de cobraments i pagaments, seguiment anual del pressupost i manteniment de les finques i les zones comunes, entre d'altres.