header_image
Resultats de la cerca

Patrimonis

Gestionem els alterques que es procedeixin durant la durada del contracte. El departament responsable s’encarrega de tramitar el Patrimoni i tot el que implica un lloguer, així com de supervisar els múltiples aspectes a tenir en compte durant la vigència del contracte, amb l’objectiu de beneficiar al màxim les propietats i mediar entre el propietari i l’inquilí aconseguint la tranquil·litat dels nostres clients que confien les seves propietats a un equip de professionals.