header_image
Resultats de la cerca

Serveis Fiscal & Comptable

Amb la voluntat de donar un servei integral, professional i especialitzat als nostres clients que així ho requereixin, posem a la seva disposició els serveis en l’àmbit fiscal & Comptable a través del nostre despatx d’economistes col·laboradors:

Titular:

Arnau Farré
Economista – Assessor Fiscal
Col·legiat 12.082 Col·legi Economistes de Catalunya

En concret, en aquesta àrea, oferim els següents serveis:

  • Assessorament i consultes tributàries per a les empreses i particulars.
  • Planificació fiscal de l’empresa familiar, patrimonis i successió.
  • Representació davant l’Administració Tributària, inspeccions, reclamacions, recursos.
  • Confecció i presentació de declaracions tributàries (IVA, IS, IRPF, IRNR, etc.).
  • Declaracions de la Renda.
  • Comptabilitat per a empreses i autònoms. Comptes Anuals Registre Mercantil.
  • Fiscalitat Internacional i no residents.
  • Constitucions, dissolucions de societats.

Informes Pericials i Auditoria fiscal.